ANBI

Sinds de invoering van een fiscaal beschikkingenstelsel voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (hierna: ANBI’s) per 1 januari 2008, staat de ontwikkeling van (fiscale) wet- en regelgeving voor ANBI’s niet stil. ANBI’s zijn per 1 januari 2014 wettelijk verplicht worden om bepaalde gegevens te publiceren op een website.

Het doel is (mede) om meer (gratis) transparantie te bieden aan het publiek, donateurs, begunstigden en stakeholders zoals de Belastingdienst, om het publieksvertrouwen in de filantropische sector te vergroten.

Stichting Yamah
Forsythialaan 21
3852 JC Ermelo
stichting@yamahyouth.nl
KvK: @in te vullen

Doelstelling
@in te vullen

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Gerwin Nijeboer
Penningmeester: Joost Duhoux
Bestuurslid: Jaap Duhoux
Bestuurslid: Tjitske Nijeboer – Duhoux

Geen van de bestuurders van Stichting Yamah ontvangt een beloning voor diensten.